تبليغات

Advanced Date Time Calculator 9.1 Build 082 نرم افزار محاسبه زمان بین دو تاریخ   Advanced Date Time Calculator نرم افزار محاسبه زمان بین دو تاریخ ، مانند یک ماشین حساب زمان، با دقت بالایی این کار را برای شما انجام می دهد. با استفاده از این برنامه می توانید سال ها، ماه ها، هفته ها، روز ها، ساعت ها، دقایق و ثانیه های بین دو تاریخ، سپری شده پس از یک تاریخ و یا باقی مانده تا یک تاریخ را محاسبه کنید.