تبليغات

Futuremark PCMark 10.1.0.1403   برنامه PCMark برای شما ابزار تست قدرتمندی را فراهم می کند که با استفاده از آن می توانید کارایی و عملکرد یک سیستم کامپیوتری و همچنین قابلیت های قطعات سخت افزاری آن را را تست و بررسی کنید. این ابزار قادر به چک کردن بسیاری از قسمت های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری می باشد …