تبليغات

Gene Runner 6.5.25 Gene Runner نرم افزار برای بررسی و آنالیز ژن ها می باشد. برای کار با این نرم افزار به فایل هایی با فرمت SEQ  نیاز خواهید داشت که حاوی اطلاعات ژنتیکی مختلفی می باشد. شما می توانید آمینو اسید دلخواه خود را در برنامه انتخاب  نمایید و بخش هایی که می خواهید از DNA بررسی کنید را انتخاب …