تبليغات

Gentle Wakeup Pro Alarm Clock v2.9.3  Gentle Wakeup Pro Alarm Clock – آلارم هوشمند و آرامش بخش اندروید   Gentle Wakeup Pro Alarm Clock یک شبیه ساز کامل طلوع خورشید بوده و ۲۰ دقیقه قبل از آلارم اصلی سعی می کند که کاربر را به صورت تدریجی و عمیق از خواب بیدار نماید. این شبیه سازی شامل افزایش تدریجی نور …