تبليغات

نرم افزار مدیریت گیرنده ها و فرستنده های رادیویی از طریق کامپیوتر Ham Radio Deluxe

 Ham Radio Deluxe 6.4.0.888 نرم افزار مدیریت گیرنده ها و فرستنده های رادیویی از طریق کامپیوتر   Ham Radio Deluxe یک فرستنده و گیرنده رادیویی جامع و آسان برای کنترل کامل دستگاه های رادیویی خود به شیوه ای متفاوت است که از اکثر فرستنده ها و گیرنده های رادیویی آماتور HF / VHF / UHF پشتیبانی کرده و به شما …