تبليغات

Hardware Sensors Monitor 4.5.4.2 Hardware Sensors Monitor با استفاده از این نرم افزار می توانید دمای CPU را در صورت دو هسته ای بودن به تفکیک هر هسته و دمای هارد یا هارد دیسکها و میزان دور فن ولتاژ CPU و مادربرد و … و همچنین دور فن کارت گرافیک و دما و ولتاژ آن را در ویندوز مشاهده کنید. …