تبليغات

HDD Guardian 0.7.1 HDD Guardian یک ابزار اوپن سورس و رایگان با رابط کاربری گرافیکی برای نظارت بر صفت ها و خصوصیات هارد دیسک شماست که از خصوصیات هارد دیسک های مدرن به خوبی پشتیبانی می کند .این نرم افزار برای نظارت بر صفحه ها و خصوصیات هارد دیسک شما ساخته شده است. این نرم افزار به سرعت و در …