تبليغات

HiPER Calc Pro v4.5.2 اپلیکیشن HiPER Calc نسخه پیشرفته از برنامه ماشین حساب علمی HiPER است. این ماشین حساب تا ۱۰۰ رقم ضریب علمی و ۹ رقم از توان را محاسبه می کند. تشخیص تکرار اعشار برای اعداد یا تبدیل به آنها از قابلیت های دیگر این برنامه است . ماشین حساب دارای چندین پوسته مناسب برای اندازه های مختلف …