تبليغات

HT Emplpyee Monitor 10.7.3.56 HT Employee Monitor برنامه ای مخصوص مدیران و سرپرستان بخش ها و شرکتهای مختلف می باشد که به آنها امکان میدهد تا بتوانند فعالیت کاربران ، کارمندان و… را به صورت کامل تحت نظر داشته باشند تا از فعالیت آنها باخبر شوند. این برنامه اطلاعات بسیاری از جمله سایتهای مشاهده شده ، برنامه های باز شده …