تبليغات

HT Parental Controls v10.6.1.28 Hidetools HT Parental Controls یک راه حل جامع برای نظارت و تامین امنیت سیستم می باشد. این برنامه به طرز کامل نامحسوسی تمامی کارهای انجام شده توسط رایانه را ثبت میکند و می تواند آنها را توسط ایمیل برای شما ارسال کند تا از راه دور نیز بتوانید از کارهای انجام شده توسط رایانه خود مطلع …