تبليغات

IceCream Image Resizer 2.09 Pro تغییر سایز تصاویر به صورت دسته ای   Icecream Image Resizer از جمله نرم افزارهای رایگان بوده که جهت تسریع و راحتی کار شما در تغییر سایز تصاویر طراحی گردیده است . شما می توانید چندین تصویر و حتی پوشه ای حاوی تصاویر را وارد نرم افزار نمایید و آن ها را در عرض چند …