تبليغات

InPixio Photo Filters And Effects 5.01.23833 InPixio Photo Filters and Effects ابزاری مناسب برای استفاده بعنوان ویرایش کننده عکس های دیجیتال می باشد که کاربردی ساده و راحت دارد. با استفاده از این نرم افزار شما براحتی قادر به کپچر کردن عکس ها از منابع مختلف نظیر دوربین ها و اسکنرمی باشید و می توانید بر آن ها جهت دسترسی …