تبليغات

نرم افزار بهبود عملکرد زبان‌های برنامه‌نویسی کمپانی اینتل Intel Parallel Studio XE

 Intel Parallel Studio XE 2019 نرم افزار بهبود عملکرد زبان‌های برنامه‌نویسی کمپانی اینتل   Intel Parallel Studio برنامه ای از شرکت اینتل برای کامپایل بهینه برنامه هایی بر مبنای فرترن و ++C با قابلیت پردازش موازی است، در واقع هدف اینتل از ارائه این بسته نرم افزاری فراهم کردن یک محیط برنامه نویسی با قابلیت های مختلفی از جمله پردازش …