تبليغات

Internet Speed Meter v1.0.1 به کمک اپلیکیشن Internet Speed Meter شما قادر خواهید بود تا سرعت اینترنت خود را به راحتی مشاهده کنید. این اپلیکیشن لیست کاملی از تاریخچه فایل های دریافت شده به همراه اندازه و نوع فایل ها در اختیارتان قرار خواهد داد. همچنین با این اپلیکیشن شما می توانید محدودیت هایی را برای سرعت اینترنت و برنامه …