تبليغات

iPubsoft ePub Creator 2.1.21   iPubsoft ePub Creator  تابحال کتاب‌های ePub را شنیده اید و شامل انواع MOBI, Word, TXT, HTML, PDF می‌باشد و با ویژگی‌های گوناگون شامل نمایش در دستگاه‌های قابل حمل نظیر موبایل را داراست. برنامه ای که امروز آماده کرده ایم با اسم iPubsoft ePub Creator برای کسانی که می‌خواهند این کتاب‌ها را ایجاد و منتشر نمایند. …