تبليغات

iThoughts 2.8.0.0 iThoughts یک ابزار ترسیم نقشه های ذهنی برای ویندوز است. برنامه های ترسیم نقشه های ذهنی، کاربران را قادر می سازند تا بتوانند نقشه ها، افکار، ایده ها، اهداف و تصمیماتی که در ذهن خود دارند را به صورت یک تصویر منسجم و قابل استناد به تصویر بکشند. این برنامه می تواند برای لیست کردن وظایف (با نمایش …