تبليغات

JixiPix RipPix 1.0.4 JixiPix RipPix برنامه هنری ترکیبی از ترکیبات زیبا ، بافت و … برای زیبا تر شدن تصویر شما می باشد . در این برنامه می توانید با استفاده از جلوه های عکس فرسوده و رنگی استفاده کنید تا کیفیت عکس های دلخواه خود را به خوبی مدیریت کنید . به شما این امکان را می دهد که …