تبليغات

Karaoke Sing & Record v3.0.006 Karaoke Sing & Record اپلیکیشنی برای آوزا خواندن و قراردادن آهنگ (آهنگسازی) بر روی آن می باشد. با کمک این نرم افزار می توانید صدای خواندن خود را ضبط کرده و سپس از آهنگ های مختلف استفاده کرده و آن را به یک آهنگ حرفه ای تبدیل کنید تا بتوانید مهارت خود را در خوانندگی …