تبليغات

KFK File Splitter 3.19.1.54 KFK File Splitter ابزاری به منظور تکه تکه کردن فایل های حجیم و تبدیل آنان به تکه هایی کوچک تر است. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که بخواهید یک فایل حجیم را بر روی یک دیسک CD/DVD منتقل کنید اما با عدم وجود فضای کافی مواجه باشید؟ در چنین شرایطی اگر شما چندین دیسک …