تبليغات

Konekt Electra 6.42   Konekt Electra نسل جدیدی از برنامه های Shape-Based Autorouting برای طراحی مدارات الکتریکی و برد های PC می باشد. این ابزار در مقایسه با مسیر یاب های خودکار و پرپیچ و خم قدیمی ، با اعمال یک رویکرد مبتنی بر شکل و ساختار به شما امکان استفاده موثر ازنواحی مسیریابی را می دهد و همچنین برای …