تبليغات

 NI LabView 2018 version 18.0  NI LabView –  برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری   LabVIEW یک زبان برنامه نویسی گرافیکی می‌باشد که به صورت گسترده‌ای برای کاربردهای مختلفی در صنایع، تحصیلات، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد برای جمع آوری و پردازش داده‌ها و همچنین وسیله‌ای جهت کنترل و شبیه سازی ابزارهای …