تبليغات

Twinmotion 2018.2.9407 Twinmotion یک برنامه مصور سازی است که امکان ایجاد سریع مدل دیجیتالی از پروژه های سه بعدی شما را فراهم خواهد کرد. این برنامه نتیجه ی یک رابطه بلندت مدت میان توسعه دهندگان نرم افزار و شرکت های معماری بین المللی است. این نرم افزار این امکان اضافه کردن، حذف کردن، افزودن رنگ، قاب، اضافه کردن تزئینات، نور …