تبليغات

Ultimate Boot CD 5.3.7 Ultimate Boot CD، برنامه ای جهت ایجاد CD بوت نهایی می باشد که با سرعتی بالا از Floppy-Base بارگذاری می کند. این برنامه گزینه خطایاب را از درایو CDROM با سرعتی بالاتر از یک درایو فلاپی اجرا می کند. Ultimate Boot CD یک سی دی ریکاوری با قابلیت بوت می باشد که نرم افزارهایی را در …