تبليغات

UltraVNC 1.2.2.3 کنترل سیستم از راه دور   UltraVNC نرم افزاری کامل برای راه اندازی شبکه های خانگی و یاحرفه ای می باشد که با استفاده از آن می توانید تمامی رویدادهای در حال اجرا در دیگر کامپیوتر های متصل به شبکه را ببینید. از دیگر قابلیت های این برنامه در اختیار گرفتن کامپیوتر شخص مقابل می باشد به صورتی …