تبليغات

Uniblue MaxiDisk 1.0.9.3 Uniblue MaxiDisk هارد دیسک کامپیوتر به مرور زمان فایل های غیر ضروری زیادی مثل فایل های موقت ویندوز و اینترنت را در خود نگه می دارد که ممکن است. این فایل ها توسط نرم افزار و یا مرورگر ها ایجاد شوند. از این فایل ها دسته ای غیر قابل جابجایی هستند و دسته ای دیگر قابل جابه …