تبليغات

Fotor 3.1.1 Fotor نرم افزاری که با دارا بودن قابلیت های فراوان در یک محیط ساده کار برای برای همه کاربران آسان می سازد و این قابلیت را فراهم کرده تا بدون داشتن کمترین دانش خاصی کاربر بتواند عکس ها را ویرایش کند و با استفاده از افکت هایی که در این نرم افزار گنجانده شده است خروجی های جذابی …