تبليغات

نرم افزار شناسایی سخت افزار سیستم Futuremark SystemInfo

Futuremark SystemInfo 5.4   Futuremark SystemInfo ابزاری رایگان که برای شناسایی سخت افزار سیستم شما بکار می رود و بسیار از معیارها را که سیستم تان استفاده می کند را نشان می دهد و می تواند نمرات و معیارهای مختلف سیستم را نشان دهد. این نرم افزار به منظور به دست آوردن نمره معتبر سخت افزارها می باشد.