تبليغات

Game Collector Pro 19.0.7 مدیریت و دسته بندی بازی های ویدئویی   Game Collector Pro نرم افزاری در زمینه ی بازی، محصول کمپانی collectorz.com می باشد. این محصول شما را در مدیریت و دسته بندی بازی های ویدئویی بدون نیاز به تایپ کردن یا انجام هر کار اضافی کمک می کند. شما می توانید از طریق عنوان بازی ها یا به کمک جستجوی آنلاین در بین پایگاه داده، بازی های مورد نظر خود را به این پایگاه داده ها بیفزایید. به راحتی می توانید عکس کاور یک بازی را از اینترنت دانلود کنید. این نرم افزار از انواع مختلف بازی مانند Gameboy ،Xbox ،Playstation و … پشتیبانی می کند. شما می توانید در بین مجموعه ی خود مرور کنید و …