تبليغات

Geo Compass Pro v2.0 Geo Compass اپلیکیشتی برای مکان‌یابی با استفاده از حسگرهای دستگاه شما مانند شتاب‌شتج و مغناطیس‌سنج می باشد. این نرم افزار می‌تواند شمال مغناطیسی را با دقت بالا محاسبه نماید. از طریق اندازه‌گیری شمال مغناطیسی و پس از بدست آوردن مکان، این برنامه جهت دقیق شمال را به شما نشان می‌دهد. برای دستگاه‌های دارای GPS، این برنامه می‌تواند سرعت و جهت سفر را نشان دهد.