تبليغات

GetData Recover My Files 4.6.6.830   GetData Recover My Files ابزار برای بازیابی اطلاعات می باشد. این نرم افزار توانایی بازیابی اطلاعات پاک شده از قبیل: فایل های پاک شده از سطل آشغال ویندوز، هارد های فرمت شده، آلودگی توسط ویروس ها و خاموش شدن های ناگهانی سیستم ناشی از قطع برق را دارا می باشد. مزیت این نرم افزار …