تبليغات

GetFoldersize 3.1.24 GetFolderSize نرم افزاری کاربردی که به شما تعیین نمودن اندازه و سایز فولدرها و زیر مجموعه ها را روی هارد درایو شما می دهد. مشخص کنید کدام برنامه فضای اضافی از هارد شما اشغال کرده است ؛ می توانید تعین کنید که سایز نهایی هر فولدر چقدر باشد و تعداد فایل ها و زیر مجموعه ها را در هر فولدر تعریف نمایید.