تبليغات

GiliSoft Exe Lock 5.2.0 GiliSoft Exe Lock اگر دوست ندارید افرادی که به سیستم شما وارد می شوند از برخی برنامه های نصب شده بر روی سیستم، استفاده کنند، می توانید با استفاده از این برنامه فوق العاده این محرومیت را ایجاد کنید. به این ترتیب که پس از نصب این برنامه می توانید به هنگام نصب سایر برنامه ها یک رمز عبور تعریف کنید که این رمز در واقع جهت اجرای خود برنامه استفاده می شود. شما برای اجرای این فایل ها فقط كافی است كه به این برنامه وارد شوید و از داخل این برنامه فایل EXE خود را اجرا كنید. به این ترتیب می توانید به راحتی فایل های اجرایی (EXE) را از دسترسی های ناخواسته محفوظ …