تبليغات

grepWin 1.6.17 GrepWin یک ابزار جستجو و جایگزاری برای جستجوی یک متن در محتوی فایل ها می باشد با پشتیبانی کامل از عبارات باقاعده (Regular Expressions) می باشد. این نرم افزار شرایطی را فراهم می آورد تا در محیطی بسیار ساده و کم حجم محتویات فایل ها را برای یافتن یک عبارت مشخص جستجو کنید، همچنین قادرخواهید بود بصورت خودکار …