تبليغات

نرم افزار مدیریت گیرنده ها و فرستنده های رادیویی از طریق کامپیوتر Ham Radio Deluxe

 Ham Radio Deluxe 6.4.0.888 نرم افزار مدیریت گیرنده ها و فرستنده های رادیویی از طریق کامپیوتر   Ham Radio Deluxe یک فرستنده و گیرنده رادیویی جامع و آسان برای کنترل کامل دستگاه های رادیویی خود به شیوه ای متفاوت است که از اکثر فرستنده ها و گیرنده های رادیویی آماتور HF / VHF / UHF پشتیبانی کرده و به شما کمک می کند اکثر گیرنده ها  فرستنده های رادیویی را به طور مستقیم از طریق رایانه خود بگیرید. این برنامه در حال حاضر از ICOM، Yaesu، Elecraft، FlexRadio، Ten-Tec و Kenwood پشتیبانی می کند و یک بسته نرم افزاری جامع با ROC برای AEA/Timewave یا Kantronics TNC به شما ارائه می دهد.