تبليغات

HEEDS MDO 2018.04.0 + VCollab 2015  HEEDS MDO – بهینه سازی طرح ها و مدل سازی های چند رشته ای HEEDS MDO برنامه ای بسیار کاربردی برای تحلیل و بررسی خودکار طرح ها و مدل ها است که می تواند به صورت خودکار تمامی جنبه های طرح را در تمامی زمینه ها مانند مکانیک، الکترونیک، زمین شناسی، حرارت، هیدرولیک، ساختمانی …