تبليغات

IBM Rational Rhapsody v8.06 نرم افزار IBM Rational Rhapsody ویژگی های مناسب و سودمندی را برای مهندسین سیستم، تحلیل گران و توسعه دهنده گان نرم افزار ایجاد کرده که از این طریق می توانند به تحلیل، طراحی، توسعه، آزمایش و عرضه ی مطمئن سیستم ها و نرم افزار هایشان بپردازند. دو ابزار کاربردی برای مهندسین سیستم تعبیه شده است که به کمک آن ها شخص قادر است تا سیستم مورد نظر را شبیه سازی کند و به ارزیابی تجاری و ارزیابی محدودیت های سیستم بپردازد. همچنین این نرم افزار ابزاری را برای مهندسی معکوس، ایجاد فریم کد به زبان های c# ،c++ ،java ،c و ایجاد محیط مجازی برای طراحی برنامه ها به انواع زبان های برنامه نویسی فراهم می کند …