تبليغات

Image Resize Shrink Premium v4.0   Image Resize Shrink به شما این امکان را خواهد داد تا بتوانید تصاویر خود را تغییر سایز دهید. این اپلیکیشن گزینه های متفاوتی برای تغییر دادن سایز تصاویر در اختیار شما قرار خواهد داد که با استفاده از آنها می توانید تصویری با سایز دلخواه خودتان ایجاد کنید.، امکان تغییر سایز تصاویر به صورت گروهی را نیز خواهید داشت که این موضوع سرعت زیادی به کارتان خواهد بخشید.