تبليغات

آپديت درايورهای اینتل Intel Driver & Support Assistant

 Intel Driver & Support Assistant 3.4.1.7 آپديت درايورهای اینتل   Intel Driver & Support Assistant جهت آپديت خودكار درايورهاي intel مي باشد با نصب اين برنامه و اسكن كردن درايورها در صورت قديمي بودن ورژن آنها ورژن جديد را براي دانلود در اختيار شما قرار مي دهد.