تبليغات

iPubsoft Text to ePub Converter 2.1.12 برنامه Text to ePub Converter می تواند به شما یک راه حل فوق العاده برای تبدیل فایل های TXT به فرمت کتاب های اکترونیکی ePub را بر روی کامپیوتر می باشد. بنابراین شما می توانید وظایف خود را بدون هیچ محدودیت سرعت انجام دهید. با یان نرم افزا می توانید فایل های TXT خود را به کتاب های الکترونیکی ePub را تبدیل کنید و در دستگاهای مانند اپل، اپل ۲، اپل جدید، آی پاد لمسی، آی فون استفاده کنید. رابط کاربری بسیار ساده است.