تبليغات

ISS Detector Satellite Tracker v2.02.49 اگر به علم فضا علاقه مند هستید اپلیکیشن ISS Detector Satellite Tracker بهترین برنامه برای شما است. این اپلیکیشن به شما اطلاع می دهد تا در چه زمان و مکانی به دنبال ایستگاه های بین المللی فضایی بگردید. شما همیشه قبل از رد شدن ایستگاه فضایی اعلان دریافت خواهید کرد تا بروید و آن را مشاهده کنید. این اپلیکیشن همچنین شرایط جوی را نیز بررسی می کند و برای مشاهده ایستگاه فضایی شما به یک هوای پاک نیاز دارید.