تبليغات

Speech2Text Translator TTS PRO v2.9.1 با استفاده از اپلیکیشن Speech to Text Translator TTS صحبت کنید، ترجمه کنید، گوش دهید، ارسال کنید و جستجوکنید. این برنامه به شما این اجازه را می دهد تا گفتار را به راحتی به نوشتار تبدیل نمایید. اپلیکیشن نوشتار را در کلیپ بورد خودش کپی کرده و به راحتی قادر است برای شما سخن بگوید …