تبليغات

Stickies 9.0d + portable   , نوشته ای را ایجاد کرده وهمانند کاغذهای واقعی به دسکتاپ بچسبانید. ظاهر هر نوشته قابل تغییر بوده و به راحتی  سایز ، رنگ و فونت و… نوشته را تغییر دهید. شما نیز می توانید نوشته را در داخل شبکه به اشتراک بگذارید. همچنین شما می توانید با یک کلیک نوشته را مخفی کنید و …