تبليغات

SynaptiCAD Product Suite 20.26   SynaptiCAD Product Suite ابزاری بسیار مفید و کاربردی در زمینه طراحی مدارهای الکترونیکی می باشد. از این برنامه برای طراحی و ساخت مدارات و تست و آزمایشات مختلف مدارات الکترونیکی استفاده می شود. می توانید با استفاده از ابزارهای متعددی که در اختیار شما قرار می دهد، مدارهای الکتریکی را طراحی کرده و سپس آن …