تبليغات

Tecplot RS R2 Build 2016.2.2.77145 Tecplot RS از جمله برنامه های ترسیمی قدرتمند می باشد که در بسیاری از رشته های مهندسی و علوم پایه از آن استفاده می نمایند. از قابلیت های آن راحتی کار با این برنامه، امکان ورود داده ها با فرمت های مختلف بسیار زیاد و قابلیت ترسیم سه بعدی و ایجاد انیمیشن و انجام محاسبات …