تبليغات

Telerik Platform Ultimate Collection for .NET 2017 R1 اکثر برنامه نویسان حرفه ای با محصولات شرکت Telerik Platform آشنایی دارند و برای افزایش سرعت، کاهش هزینه ها و همچنین افزودن قابلیت های پیشرفته به پروژه های برنامه نویسی خود از آن ها استفاده می کنند. این مجموعه از lمحیط های توسعه/کامپبوننت های تلریک برنامه نویسان را قادر می سازد تا …