تبليغات

Teorex FolderIco 5.1 TeoreX FolderIco یکی از راه های تغییر چهره ویندوز تغییر ظاهر و رنگ آیکون هاست، Teorex FolderIco برنامه جالبی است که به کمک آن می توان رنگ آیکون پوشه های ویندوز را به آسانی تغییر داد. به عنوان مثال شما می توانید از رنگ قرمز برای تمام پوشه هایی که مربوط به پروژه کاری فعلی شما هستند …