تبليغات

The Complete Genealogy Reporter Builder 2015 Build 170327 The Complete Genealogy Reporter کمک این برنامه می توانید به تهیه ی گزارشات، کتاب ها و فولدرهای وب با متن و نت و مدیا و نمودارهای درخت خانوادگی بپردازید. گزارشات تهیه شده توسط این برنامه شامل عمه ها، عموها، خاله و دایی به همراه فرزندان آن ها و ارتباطات غیر مستقیم که …