تبليغات

The Foundry Mari 4.0v1 برنامه Mari ساخت شرکت The Foundry می باشد که در پروژه های بزرگ سینمایی، تلویزیونی و ویدئوگیمی، از جمله معروف های ترین آن ها Thor، Avatar و Game Of Thrones موفقیت های چشمگیری را کسب کرده است. The Foundry Mari ابزاری است که به کاربران اجازه می دهد که به جزئیات پاینتیگ خود تراکم بخشیده و …