تبليغات

ThunderSoft Screen Recorder 6.6.0 ThunderSoft Screen Recorder یک ابزار در زمینه ی عكس برداری از صفحه مانیتور و انجام كارها و ویرایش های مربوطه است. این برنامه به آسانی با ابزارهای متنوع و مفید خود به شما امكان ضبط هر نوع تصویری را از محیط مانیتور شما همراه با تمامی نشانه ها و هرچه كه به چشم می بینید را به طرق …