تبليغات

TimeTune – Optimize Your Time v2.2   TimeTune – Optimize Your Time اپلیکیشنی جهت مدیریت وقت و مناسب برای کسانی می باشد که همیشه برای انجام تمام کارهای خود در طول ۲۴ ساعت با مشکل مواجه می شوند و شاید بارها در طی ساعات روز به خودشان می گویند کاش زمان طولانی تر بود. این برنامه به کاربران این امکان …